بالاترین، بلندترین و نزدیک‌ترین به ستاره‌ها

بالاترین، بلندترین و نزدیک‌ترین به ستاره‌ها

کسانی که به کوه‌نوردی علاقه دارند احتمالا خیلی سریع متوجه می‌شوند که تصویر سمت چپ از قله‌ی ۸ هزار و ۸۴۸ متری اورست گرفته شده است. در تصویر وسطی هم می‌توان رد ستارگان بر فراز کوه آتشفشانی ماوناکی در هاوایی را دید. این قله ۴ هزار و ۱۶۸ متر ارتفاع از سطح دریا دارد و بالای آن تلسکوپ‌های بزرگی برای رصد اعماق کیهان نصب شده است. البته ارتفاع دامنه‌ی این کوه که از زیر سطح دریا شروع می‌شود تا قله ۱۰ هزار متر است و این باعث شده که بلندترین کوه روی زمین باشد. در تصویر سمت راست و پایین نوار راه‌شیری می‌توان قله‌ی چیمبورازو از رشته کوه‌های آند در اکوادور را دید. چیمبورازو بلندترین کوه در استوای زمین است و ۶ هزار و ۲۶۸ متر را از سطح دریا ارتفاع دارد. کره‌ی زمین به دلیل چرخش به دور خودش حالت پخ دارد و بنابراین قطر استوایی آن بیشتر از قطر قطبی‌اش است. چیمبورازو بیشترین فاصله را از هسته‌ی زمین دارد و ۲۰۰۰ متر از فاصله‌ی بین قله‌ی اورست تا هسته‌ی زمین دورتر است. بنابراین چیمبورازو را می‌توان بام زمین دانست و آن را مکانی دانست که نزدیک‌تر از هر جای دیگر به ستاره‌ها است.

ترجمه: دیجی مگ

Everest-MaunaKea-Chimborazo-1800x600-cp8

Fans of planet Earth probably recognize its highest mountain, the Himalayan Mount Everest, on the left in this 3-panel skyscape of The World at Night. Shrouded in cloud Everest’s peak is at 8,848 meters (29,029 feet) elevation above sea level. In the middle panel, stars trail above volcanic Mauna Kea forming part of the island of Hawaii. Festooned with astronomical observatories, its summit lies a mere 4,168 meters above sea level. Still, measured from its base starting below the ocean’s surface, Mauna Kea is over 10,000 meters tall, making it Earth’s tallest mountain from base to summit. At right, beneath the arc of the Milky Way is the Andean mountain Chimborazo in Ecuador. The highest equatorial mountain, the Chimborazo volcano’s peak elevation is 6,268 meters above sea level. But rotating planet Earth is a flattened sphere (oblate spheroid) in shape, its equatorial diameter greater than its diameter measured pole to pole. Sitting nearly on top of Earth’s greatest equatorial bulge, Chimborazo’s peak is the farthest point on the planet’s surface from the center, over 2,000 meters farther from the center of the Earth than Everest’s peak. That makes Chimborazo’s summit the place on Earth’s surface closest to the stars.